دوشنبه ، ۲۴ مرداد
 برگزاری مراسم تودیع و معارفه اعضاء هیأت مدیره هلدینگ کوثر صبا

برگزاری مراسم تودیع و معارفه اعضاء هیأت مدیره هلدینگ کوثر صبا

بازدید مدیرعامل هلدینگ کوثر صبا و هیأت همراه از شرکت سیمکات

بازدید مدیرعامل هلدینگ کوثر صبا و هیأت همراه از شرکت سیمکات

سه شنبه ، ۱۷ خرداد
اولین بار در کشور

اولین بار در کشور

سه شنبه ، ۱۸ مرداد
  برگزاری جلسات پایش برنامه و بودجه شرکت های تابعه

برگزاری جلسات پایش برنامه و بودجه شرکت های تابعه

سه شنبه ، ۱۸ مرداد
شعار سال
دکتر جعفری اناری
  امضا تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت جمکو و وزارت صنعت سنگال

امضا تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت جمکو و وزارت صنعت سنگال

سه شنبه ، ۱۸ مرداد